Sportsplan 2016

Sportsplanen for 2016 er no klar og kan lastast ned i denne artikkelen.

Planen fungerar som rettesnor for fotballaktiviteten i Øystese det komande året.

Trenarar og lagleiarar vil få utlevert planen på forum i februar og mars, den vil også bli lagt ut i interngruppa på Facebook og på klubben si heimeside.

Alle som var med i fotballen i 2015 fekk kome med innspel til planen og den er blitt kvalitetssikra gjennom Hordaland Fotballkrets.

Last ned sportsplan 2016

 

By | 2016-05-06T09:03:23+00:00 27. januar 2016|0 kommentarer