Innkalling ekstraordinært årsmøte

Til medlemmene i Øystese Idrettslag

Øystese, 19.10.2016

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Øystese Idrettslag

Styret kallar med dette inn til ekstraordinært årsmøte i Øystese Idrettslag.

Ekstraordinært årsmøtet vert halde onsdag 2. november 2016, kl 19.00, i Holmatun (Storsalen).

Sak som skal handsamast i møte er samanslåing av Øystese Idrettslag fotballgruppe og Norheimsund fotballklubb, ved at det vert etablert ny klubb; Kvam fotballklubb.
Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene fredag 21. oktober 2016.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst 1 månad, og ha betalt kontingent for 2016. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8. Ved betalt familiemedlemskap har alle i familien over 15 år stemmerett.
Gyldig medlemsliste for 2016 vert publisert på websider til Øystese fotball og Øystese idrettslag før ekstraordinært årsmøte.

Velkomen til ekstraordinært årsmøte!

Med venleg helsing
styret

Last ned innkalling i pdf-format:
Innkalling ekstraordinært årsmøte

By | 2017-02-10T08:04:35+00:00 19. oktober 2016|0 kommentarer