Lagleiarmanual barnefotball 2016-04-16T08:34:15+00:00

LAGLEIARMANUAL BARNEFOTBALL

FØR SESONG:

 • Delta på lagleiarforum. Her vil ein få innføring i kva det vil seie å vere lagleiar, gjennomgang av sportsplan og anna.
 • Registrera alle spelarane på laget i eit kontaktskjema. Navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer. I samme skjema legg ein inn oversikt over føresatte og deira e-post og telefonnummer. Dette kan ein gjere saman med trenarane for laget/dagleg leiar i klubben.
 • Registrera alle spelarane i fiks som er systemet til hordaland fotballkrets.
 • Lage køyrelister til bortekampar, set opp ein reservesjåfør til kvar kamp.

 

Før og i sesong:

 • Sende ut info på e-post til føresatte om treningstider, cupar, kampar, foreldremøter, køyrelister til bortekampar, sportsplan, treningsavgift, dugnadsoppgåver, flytting av kampar, endringar undervegs og anna info frå klubben.
 • Ordne med dommar til heimekampar. Sjå liste over dommarar.
 • Fordel gjerne kven som skal sitte i kva bil til bortekamp, dette gjer at ein rullerar og skapar eit endå større fellesskap innad i laga.
 • Åpne opp hovedinngangsdør til idrettshallen slik at laga har garderobar eller delegere dette til trenarar. Nøkkelbrikke blir utlevert på esso.
 • Ha kontroll på dommarrekningar og vidareformidle dei til økonomiansvarleg i styret.
 • Lage liste over kven som skal vaske draktar etter kamp, eventuelt løyse det på ein praktisk god måte.
 • Kontakt roger vassnes ved behov for ferjekort.

 

Etter sesong:

 • Levere inn igjen draktsett til materialforvaltar i klubben etter sesongslutt.
 • Delta på lagleiarforum der ein oppsummerar sesongen og eventuelt kva ein kan vidareutvikla inn mot neste sesong.