Styret i Øystese fotball 2018-01-29T19:51:10+00:00

Kontaktinformasjon
E-post Øystese fotball: post@oystesefotball.no
E-post styret i ØF: styret@oystesefotball.no

Styret i Øystese fotballklubb
Leiar: Terje Langeland
Nestleiar: Sondre Helgesen
Kasserar: Vilma Vence
Styremedlem: Ivar Fjærestad
Styremedlem: Ove Sandven
Styremedlem: Karina Valestrand
Varamedlem: Terje Melstveit

I tillegg møter administrasjonen dvs. dagleg leiar og sportssjef på styremøta.

Administrasjon
Sportssjef: Gary Hogan
Dagleg leiar: Roger Vassnes

Dagleg leiar Telenor Xtra SFO / IFO : Ole Andre Glesnes