Innkalling til årsmøte i Øystese Fotball.

Årsmøtet vert i FFO lokalet i Holmatun 12. mars kl 18:00. Saker ein vil ha tatt opp på årsmøtet må vere styret i hende innan 5. mars. Saker kan sendes til skrivar Ove Sandven på epost: osandven@online.no

Revidert sportsplan og årsmelding er lagt ved innkallinga. Rekneskap og budsjett vert framlagt på årsmøte.

Vel møtt!

Saksliste :

1. Godkjenning av dei med stemmerett.
2. Val av møteleiar, referent og to til å signere protokoll
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Årsmelding
5. Godkjenning av rekneskap 2014 og budsjett 2015
6. Godkjenning av revidert sportsplan
7. Godkjenning av revidert organisasjonsplan
8. Innkomne saker
9. Val
Mvh
Terje Melstveit
Øystese Fotball

Sportsplan 2015
Årsmelding 2014