Øystese Cup har hatt aukande deltakarantall kvart einaste år sidan oppstarten. 2016 ser ikkje ut til å bli noko unntak frå den regelen. I 2015 var det like under 100 lag og ca 1000 deltakarar. Pr no ca 2 månader før påmeldingsfristen er ute er det allereie 60 lag påmeldt slik at ein sannsynligvis vil ende opp langt over 100 lag i 2016.

Antall baner må derfor aukast opp. I tillegg til banane som var i fjor vert det ein ekstra bane i hotelhagen samt ein bane på Mikkjelsflaten

Ynskjer du også å bli med på cup i Øystese i mai ?  Send påmelding til post@oystesefotball.no

Sjå forøvrig eigen artikkel på heimesida om meir info vedrørande ØysteseCup