Alle som er aktive medlemmer av Øystese Fotball betaler treningsavgift inn til kontonummer 3530 27 45917.  Har ein vanskar med å betale, ta kontakt med nokon i fotballstyret så ordner vi dette. Men utan slik avtale skal INGEN som ikkje har betalt spele kampar for Øysteselag i 2017!  Øystese Fotball forsikrer alle spelarar på trening og i kamp under forutsetning at treningsavgift er betalt. Det er derfor fint om treningsavgift vert betalt so snart som mogleg slik at du er forsikra frå dag 1.

Satsane er som følger

Born fødd i 2010 – 2005 (barnefotball)                          700

Born fødd i 2004 – 1998 (ungdomsfotball)                  1400

Senior                                                                                    1700

Trimgjeng/Sofaslitere/Husmødre/Old Boys                   700