Det vert infomøte angåande Sogndal Cup i Holmatun tirsdag 9 mai kl 19.00.  Øystese sender opp j11,j12,j13,j14,g11,g12,g13 og g14 so trenarar og foresatte på desse laga bør vurdere å stille på infomøtet