Øystese Fotball ynskjer å sei TUSEN TAKK til alle som stilte opp på dugnad under Øystese Cup. Øystese Cup er eit stort arrangement som gjer at alle foreldre i Øystese Fotball slepp unna med kun 1 dugnad i året.
Det er derfor viktig at alle stiller opp på sin dugnad. 90% av overskotet på Øystese Cup går til aldersbestemt fotball.
Alternativet til Øystese Cup er høgare treningsavgift/mange dugnader/ingen sportssjef/mindre baller/vester/utstyr.  Ein ekstra takk til dei som var ansvarlege for Mat (Kristi Opsanger) , Grill (Karsten Samland), Overnatting Øystese barneskule (Siri Kaale) , Overnatting Kvam ungdomsskule (Ingunn Teigland) , Overnatting Øystese Gymnas (Samson Håland jr) , Diskotek (Gunnar Hellingsrud) , Badeandløp (Elisabeth Aarekol) , Baner (Sigmund Vik) , Rydding (Vidar Torsvik) , Parkering (Hallgeir Torpe) og Totalansvarleg (Roger Vassnes)

 

VELDIG gode tilbakemeldinger frå laga som deltok so dei som har vore på dugnad har etterlatt eit godt inntrykk hos laga. Som eit av laga skreiv :   «Når vi er på Øystese Cup føler vi oss alltid veldig velkommen overalt».  Dette betyr at det er stor sannsynlighet for at laga kjem att og at me kan lage ein like stor cup siste helga i mai i 2018 også