Øystese har dei siste åra hatt dispensasjon for å spele 3 divisjon på Øystese Stadion. Grunnen til at ein har måtte søke dispensasjon er at banen er ein meter for smal samt at det er for korte sikkerhetssoner utanfor banen. Dette har ein fått godkjent for bruk i 3 divisjon tidlegare men i 2018 seier NFF at ein må spele på ein annan bane

https://www.ba.no/sport/fotball/oystese-il/oystese-far-ikke-godkjent-hjemmebanen/s/5-8-736303