Innkalling til årsmøte i Øystese Fotballklubb.

Årsmøtet vert i Bedehuset 5 februar kl 18:00. Saker ein vil ha tatt opp på årsmøtet må vere styret i hende innan 1 februar.

Saker kan sendast på mail til :post@oystesefotball.no

Rekneskap og budsjett vert framlagt på årsmøte.

Me håper å sjå deg på årsmøtet! Vel møtt!

 

Saksliste :

  1. Godkjenning av dei med stemmerett.
  2. Val av møteleiar, referent og to til å signere protokoll
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Årsmelding
  5. Godkjenning av rekneskap 2018 og budsjett 2019
  6. Innkomne saker
  7. Val

Styret Øystese Fotball