NFF har valgt ut 28 klubber i landet derav 4 i Hordaland til Eat Move Sleep ambassadørklubber (fleire klubber kan få tildeling seinare) Øystese er valgt ut som ein av desse 28 klubbane. Eit av tiltaka for ein Eat Move Sleep ambassadørklubb er å arrangere ein EMS cup. Det betyr at Øystese Cup vert ein EMS cup også i 2020

 

Eat Move Sleep er eit tiltak som er godt egna til å understøtte fotballaktiviteten i klubbane. Kunnskap om kosthald, fysisk aktivitet og søvn/kvile er viktig for prestasjonane i trening og kamp, og for å forebygge skader.

Kvifor Eat Move Sleep?

Fotballen og idretten er ein viktig bidragsytar til dei utfordringane den norske folkehelsa står ovenfor. Livsstilssjukdommer som diabetes, høgt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer rammer stadig fleire barn og ungdom.  Det er viktig at me saman gjer endringer angåande aktivitet, kosthold og søvn.

Eat

Me et riktignok meir frukt, bær og grønnsaker enn nokonsinne. Likevel har me eit stykke igjen før me når anbefalingane i dei nasjonale kosthaldsråda. Eit sunt og variert kosthald i kvardagen tilknytta trening, kamp og cup har stor innvirkning på barn og ungdoms prestasjoner på og utanfor fotballbanen.

Move

Utfordringane er store når det gjeld fysisk aktivitet. Norske 15-åringer er blant anna meir inaktive enn 70-åringene. Men til tross for at fleire barn og ungdom er aktive i fotballen er det ein betydelig reduksjon i aktiviteten på andre arener og i andre samanhenger.

Sleep

Gutar som går i 10. klasse søv i gjennomsnitt 1 time mindre per døgn enn for berre 10 år sidan, samtidig som 1 av 3 voksne slit med søvnen. Nett- og skjermbruk påvirker søvnen og søvnvanane både fysisk og mentalt, noko som igjen viser seg i prestasjoner på skulen og i idretten.

Kven stiller på Eat Move Sleep-laget?

NFF

Som landets desidert største idrettsorganisasjon kviler det eit ekstra ansvar på NFF. Gjennom sin tilstedeværelse over heile landet er NFF direkte og indirekte i kontakt med nesten halvparten av Norges befolkning. NFF stiller sine mange kommunikasjonsbærere- og flater til disposisjon for å spre inspirasjon og kunnskap via kretser, klubber, og lag  – først og fremst til barn, foreldre og familie, ledere og støtteapparat.

BAMA

BAMA har samarbeida med NFF i 25 år, og har ein visjon om å gjera Norge ferskere og sunnere. Noko dei skal klara blant anna ved hjelp av sin aktive deltaking i Eat Move Sleep, der dei skal bidra med inspirasjon og kunnskap som leder til eit sunnare kosthald i befolkningen.

EAT

EAT er ein samarbeidspartner med fokus på kvalitetssikring av innhald, forskning og evaluering. EAT representerer nokon av dei fremste fagmiljøa i verden, og samler forskere, politikere og næringsliv i arbeidet med å omsette ny kunnskap til handling.

AMBASSADØRKLUBBER

Dedikerte og samfunnsengasjerte klubber over heile landet som ønsker å være med på en fellesdugnad. Det må oppmuntrast og tilretteleggast for meir fysisk aktivitet, og det må sørgast for at det alltid er godt med sunne alternativer i kiosker, kafeer og salgsboder tilknyttet idrettsanleggene/cuparrangementa. Gjennom heile 2020 skal ambassadørklubbane gå i bresjen og vise gode holdninger