Ca 700 spelarar fødd i 2007 har vore på sonetreningar i oktober/november. 300 av desse er tatt vidare på sonelag og i uttaket til sonen Voss/Hardanger er det blitt tatt ut 5 Øystesespelarar. 3 på jentelaget og 2 på guttelaget. Øystese Fotball gratulerer fylgjande med uttak og ynskjer dei lykke til på sonelaget: Øyvind Huse Vik, Simon Håland, Tuva Øystese Berge, Thea Fykse og Sunniva Vågen