Innkalling til årsmøte i Øystese Fotballklubb.

Årsmøtet vert i auditoriet på Øystese Gymnas 4 februar kl 18:00. Saker ein vil ha tatt opp på årsmøtet må vere styret i hende innan 28 januar.

Saker kan sendast på mail til :post@oystesefotball.no

Rekneskap og budsjett vert framlagt på årsmøte.

Me håper å sjå DEG på årsmøte! Vel møtt!

Saksliste :

1. Godkjenning av dei med stemmerett.

2. Val av møteleiar, referent og to til å signere protokoll

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

4. Årsmelding

5. Godkjenning av rekneskap 2019 og budsjett 2020

6. Innkomne saker

7. Val

Styret Øystese Fotball

Øystese Fotballklubb sitt styre treng nye styremedlemmer. Har du eit ønske om å bidra med å ivareta og utvikla klubben?
Ta kontakt med valnemnd
v/ Tore Haukaas 95217578
Terje Langeland 97564258
eller Haytham Sarmadawy 90018569.