Terminlister alle lag

Hordaland fotballkrets – Øystese FK kampar

Oversikt kampar Øystese idrettsplass

Gjennom sesongen vert det arrangert mange kampar og treningar på Øystese idrettsplass, slik at det til tider kan vera knapt om plassen. Det er eit heilt puslespel for å få koordinert dette. Nokre kampar vert flytta i løpet av sesongen og kampar for dei yngste laga er ikkje registrert. Det kan difor førekoma avvik i oppsettet.

Kampoversikt Øystese idrettsplass (her er det ikkje lagt inn kampar for dei yngste laga)