Øystese Idrettsplass

oystese_idrettsplass

 

Banen ligg sentralt plassert i Øystese sentrum og fekk kunstdekke hausten 2006.
Garderobar er tilgjengeleg i idrettshallen som ligg like ovanfor banen.
Sjå Gule-sider kart her

Øystese barneskule kunstgras

Øystese barneskule har lagt kunstgras på fotballbanen og denne kan verta nytta til nokre kampar/treningar, samt ved Øystese cup.
Banen ligg ved barneskulen, tilkomst bak Coop Extra / Kabuso.
Sjå Gule-sider kart her

kunstgras_barneskulen