Kontaktinformasjon
E-post Øystese fotball: post@oystesefotball.no
E-post styret i ØF: styret@oystesefotball.no

Styret i Øystese fotballklubb
Leiar: Sondre Helgesen
Nestleiar: Ove Sandven
Kasserar: Azets
Styremedlem: Ivar Fjærestad
Styremedlem: Terje Rosseland
Styremedlem: Karina Valestrand
Varamedlem: Terje Melstveit

I tillegg møter administrasjonen dvs. dagleg leiar og sportssjef på styremøta.

Administrasjon
Sportssjef: Vakant
Dagleg leiar: Roger Vassnes

Dagleg leiar Telenor Xtra SFO / IFO : SFO er for tida nedlagt grunna for liten interesse