DU TRENG SVAR, KVEN KONTAKTAR DU?

Øystese fotball skal du kontakta angåande:

 • Fotball- og idrettfritidsordning.
 • Sportsplan og retningslinjer klubben har satt for organisasjonen.
 • Hospitering – kven, kva, korleis.
 • Trenarforum og trenarfaglege spørsmål.
 • Talent- og spelarutvikling.
 • Sponsorarbeid
 • Fotballfaglege spørsmål angåande tilrettelegging og gjennomføring av treningar og kampar.
 • Dersom du som enkeltspelar eller trenar har spørsmål til eiga utvikling, leiing av lag, ynskjer råd og veiledning.
 • Treningstider på bana og i idrettshallen.
 • Ynskje om at Sportssjef gjennomfører treningar for lag med eventuelle tema/hovedfokus/moment etter ynskje frå trenarar/spelarar.
 • Innspel til vidare utvikling av den sportslege delen av klubben.

Materialforvaltar:

 • Spørsmål vedrørande drakter, ballar, vestar, kjegler, isposar, tape, ballbu, nøklar, ballpumpe og anna logistikk knytt opp mot den praktiske tilrettelegginga for laga.
 • Innlevering og utlevering av drakter og anna utstyr.
 • Innspel til korleis å utvikla klubben opp mot bane, vedlikehald, reinhald og anna logistikk.
 • Generelle spørsmål knytta til bane, utstyr og anna material.

Postadresse
Øystese fotballklubb
Postboks 166
5604 Øystese

E-post
post@oystesefotball.no

Du kan og ta kontakt med ein i styret, kontaktinformasjon finn du her